La Fundació

La Fundació Carloandrés es va constituir a Eivissa, a iniciativa de la seva viuda Concepció Seguí i dels seus hereus,  el 18 de febrer de 2019. Fruit del desig de l’artista Carloandrés (Sada, La Corunya 1926 – Eivissa, Illes Balears 2018) de llegar part de la seva col·lecció de pintures a la Ciutat on va viure des de 1958, així com de col·laborar a la memòria i l’estudi de la pintura i els pintors a l’Eivissa del segle XX.

El Patronat de la Fundació està format per familiars i amics de l’artista, i contempla la presència de representants del Govern de les Illes Balears, de l’Ajuntament d’Eivissa, de l’Ajuntament de Morella i del Consell d’Eivissa.

La Fundació té dos objectius principals: d’una banda preservar, exhibir i difondre l’obra pictòrica de Carloandrés i d’altra la promoció, l’estudi i la difusió de la pintura eivissenca del segle XX, en tots els seus aspectes i variants. La seu de la Fundació Carloandrés ocupa el seu estudi a Eivissa, lloc on es custodia una part important del seu llegat pictòric, així com el seu arxiu i biblioteca.

Carloandrés pintant a l'estudi
Carloandrés pintant a l’estudi
Vols compartir-ho?